Sponsor Reklam

iklan banner

ARALIK 2018'DE 54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMA GRUBU RAPORU


ARALIK 2018'DE 54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

1. 2 Aralık akşam üstü çalışma grubumuzun toplantısı yapıldı.
    a. 23 Şubat 2019’da Ankara'da dernek binasında NHYK çalıştayı yapılması kararlaştırıldı.
     b. Prof.Dr.Sibel Karşıdağ, NEURO-QOL'ün stigma, Anksiyete ve depresyon alt ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının tamamlandığını bildirdi. Bir sonraki toplantıya sonuçlarını getirecekler. Bu ölçekler ile 6 nörolojik hastalığın çok merkezli çalışılması planlandı.
      c. Ağrılı Diabetik Polinöropatiler için Norfalk QOL Questionnaire ölçeğinin geçerlilik güvenilirlik çalışması planlandı. Bunun için Doç.Dr.Abdurrahman Neyal ve Prof.Dr.Erdem Toğrul liderliğinde bir ekip oluşturulacak ve pilot çalışma yapılarak son hali şubat ayındaki çalışmaya getirilip sunulacak.
     d. Prof.Dr.Şükrü Torun şubat ayında ki çalıştayda Nörolojik Hastalıklarda Müzik ile rehabilitasyon ve yaşam kalitesine katkıları ile ilgili bir sunum yapacak
     e. Prof.Dr.Erhan Eser Yaşam Kalitesi ölçekleri ve geçerlilik güvenilirlik çalışmaları ile ilgili temel bilgilerin sunum tekrarını yapacak.   
2.Ulusal Nöroloji Kongresinde çalışma grubumuzun "Uzmanına Danışın" başlıklı toplantısında aşağıdaki program çerçevesinde sunumlar yapıldı.
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Hatice Mavioğlu,  Doç.Dr.Abdullah Neyal
17.30-17.45: Hastalıkla ilişkili yaşam kalitesine gelişmiş ülkelerin yaklaşımı
·      Prof.Dr.Erhan Eser-CBÜ Halk sağlığı AD
17.45-18.15: Konunun uzmanlarının hasta yaşam kalitesine yönelik videoları
·         Demans: Prof.Dr.Demet Özbabalık Adapınar, Acıbadem Üniversitesi, Nöroloji AD, Eskişehir
·         Fokal Distonide botox uygulaması: Prof.Dr.Ayşe Bora Tokçaer - Gazi Üniversitesi,Nöroloji AD
·         Parkinson hastalığı:  Prof.Dr.Beril Dönmez Çolakoğlu-  Dokuz Eylül Üniversitesi ,Nöroloji AD
·         Epilepsi: Prof.Dr.Sibel Canbaz Kabay-Dumlupınar Üniversitesi, Nöroloji AD
·         Multipl Skleroz: Prof.Dr. Murat Terzi-Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nöroloji AD
·         Müzik Terapi: Prof.Dr.Şükrü Torun-Anadolu Üniversitesi, SBF, Dil ve konuşma terapisi AD
18.15-18.30: Uzmanlara soru-tartışma                      
3. NHYK standı açıldı. Yaşam kalitesine yönelik videolar dönüşümlü gösterildi. Ayrıca Maslak Tükenmişlik anketi ve nörologların yaşam kalitesi farkındalığını ölçmeye yönelik bir anket uygulandı. Anketlerin duyurusu SMS ve e-mail aracılığı ile duyuruldu. İlgi ve katılım iyiydi. Bunun pozitif etkisini uzmanına danışın toplantısına katılan sayısının önceki yıllara göre belirgin artması şeklinde gözledik.

Blogger tarafından desteklenmektedir.