Sponsor Reklam

iklan banner

7.ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ - 8-10 ARALIK 2022

www.saykad2022.com

Değerli arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız,

SAYKAD 2022 7. Uluslararası Kongremizin düzenlenmesinin kıvancı içindeyiz. Hem Covid pandemisinin öngörülemez seyri hem de hibrit kongrenin yüksek maliyeti nedeniyle, SAYKAD yönetim kurulu olarak yapacağımız kongreyi sadece online olarak düzenleme kararı alınmıştır. Etkili ve yararlı bir sağlık hizmet sunumu ölçüt ve göstergelerin izlenmesi ile sağlanabilir. Pandemi ile yaşamımızda e-sağlık hizmetleri daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu hizmetlerin önemli çıktısı bireylerin öz bildirimine dayalı sağlık sonuçlarıdır. Özellikle sağlık ile ilgili yaşam kalitesinin ölçümlerinin de elektronik araçlar üzerinden daha fazla kullanılır olduğu görülmektedir. Bizler de kongremizin bu yılki ana konusunu “e-Sağlık ve Yaşam Kalitesi” olarak belirledik. Özellikle araştırmadan klinik uygulamaya hasta sonlanım verilerinin kullanımı üzerine odaklandık. Bununla birlikte tartışma konuları, klinik uygulamalar başta olmak üzere, Yaşam Kalitesinin her alanını kapsayacaktır.

Buna göre kongremizin önceki altı kongredeki biçiminden bir değişiklik olmayacaktır. Yine sabah oturumlarında bilgi aktarımı ağırlıklı konferans ve paneller, öğleden sonra ise araştırma sonucu ve deneyim aktarımı ile karakterize paralel dal oturumları yer alacaktır. Yine alışık olunduğu biçimde tüm bildiriler sözel olarak sunulacaktır ve elektronik kongre kitabında sözel sunum yazıları tam metin olarak basılacaktır. Kongrenin online yapılmasının avantajıyla daha fazla yurtdışından konuşmacı dinleme olanağına sahip olacağız. Paralel dal oturumlarının alışık olduğumuz tartışma ortamına zemin oluşturması için elimizden geleni yapacağız.

Yaşam kalitesi alanındaki tüm bu zenginliğin geliştirilmesi sizlerin kongreye olan ilgi ve bildirili katılımlarınızla gerçekleşecektir.

Sizleri üç yıl aradan sonra tekrar aramızda görmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla sağlıklı günler diliyoruz.

Kongre Başkanları

Prof.Dr.Ömer Aydemir

Prof.Dr.Dilek Ergin


www.saykad2022.com


Blogger tarafından desteklenmektedir.