Sponsor Reklam

iklan banner

Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve klasik psikometrikanalizler: Geçerlilik – Güvenilirlik

KURS

Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve Klasik Psikometrik analizler: Geçerlilik – Güvenilirlik

6 Nisan 2018
Manisa
Düzenleyen kuruluşlar:
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği
Tarih: 6 Nisan 2018 Cuma Saat: 09:00-17:00
Yer: MCBÜ Tıp Fakültesi, Manisa
Sabah Programı:
Saat: 09 00 – 12 00
 
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, MCBÜ, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.
Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması
    
Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Prof. Dr. Erhan Eser, MCBÜ, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.
Güvenilirlik, Geçerlilik
En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)
 
Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
  
Geçerlilik Çözümlemelerinde Doğrulayıcı Yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Prof.Dr.Ömer Aydemir MCBÜ, Tıp Fak. Psikiyatri AD.
SPSS uygulaması
AMOS, LİSREL tanıtımı
AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması
    
Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı – Yer ve zaman:
Dizüstü bilgisayar (katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 21 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 15 (Halk Sağlığı araştırma görevlileri)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı AD. Seminer salonu
Manisa
6 Nisan 2018 Cuma
Saat:09:00-17:00
Katılım ücretsizdir
Blogger tarafından desteklenmektedir.