Sponsor Reklam

iklan banner

Psikometrik Analizler Kursu 13 Mayıs 2016


KURS
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve
Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
13 Mayıs 2016 Cuma Saat:09:00-17:00
Manisa
Düzenleyen kuruluşlar:
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği
 
Sabah Programı:
Saat: 09 00 – 12 00Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar Üniversitesi
 
*        Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

 Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Yrd.Doç.Dr.Hakan Baydur, Celal Bayar Üni.
Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar Üni.
*        Güvenilirlik , Geçerlilik
*        En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)

 
Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30Geçerlilik Çözümlemelerinde Doğrulayıcı Yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Yrd.Doç.Dr.Hakan Baydur, Celal Bayar Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Selin Erdil, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
*        SPSS uygulaması
*        AMOS, LİSREL tanıtımı
*        AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

 
Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı - Yer ve zaman:
Dizüstü bilgisayar (katılımcılaınr kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım
AMOS 21 veya daha üst sürüm yazılım
En fazla 15 (Halk Sağlığı araştırma görevlileri)
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı AD. Seminer salonu
Manisa
13 Mayıs 2016 Cuma
Saat:09:00-17:00
Katılım ücretsizdir

 

Blogger tarafından desteklenmektedir.