Sponsor Reklam

iklan banner

1. Ulusal SYK Sempozyumu Program ve Bildirileri

Saykad Adına


ÖNSÖZ


Sevgili meslektaşlarım,

Dünyada sağlık hizmetlerinin başarısını ölçmede bir son çıktı olarak gerek klinik düzeyinde gerekse toplum düzeyinde geleneksel göstergelerin yanında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi de yerini almıştır. Medline veri tabanında MeSH (konu başlıkları) listesine 1977 yılında alınan “yaşam kalitesi (quality of life)” bu güne dek 60 bine yakın bilimsel dokümanın herhangi bir yerinde yer almıştır. Son 10 yılda 9773 makale başlığında yaşam kalitesi sözcüğünün geçtiğini görüyoruz.1993 yılı için sadece 399 olan bu sayı yaklaşık dört kat artarak 2003 yılında 1545’e yükselmiştir. Türkiye’deki sağlık bilimcileri de bu alanda genellikle birbirlerinden habersiz olsalar da son yıllarda çalışmalar yapmışlardır. Ancak sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (SYK) henüz kavram olarak ülkemizde pek bilinmemektedir. Elinizdeki bu kitap, Türk sağlık ortamının, bu alanda da dünya ile entegrasyonu amacıyla  çok sevdiğimiz ancak ne yazık ki aramızdan erken ayrılan değerli büyüğümüz merhum Prof..Dr. Hüray Fidaner önderliğinde İzmir’de kurduğumuz Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD)’nin düzenlediği ilk Sempozyumun bilimsel dokümanlarını içermektedir. Beklediğimizden daha çok bildirinin gönderildiği sempozyumda gelen 89 bildirinin 85’i bilim kurulunca sunuma uygun bulunmuştur. Bu ilk toplantı “Sağlıkta Yaşam Kalitesinde Temel Kavramlar” temasıyla konuya bir kavramsal giriş yapmayı amaçlamıştır. İlerleyen sempozyumlarda SYK’nin çeşitli yönlerine değinilmesi hedeflenmektedir.

Herkesin özveri ile çalışarak ortaya çıkardığı bu ürün bizim için ülkemiz adına bir onur kaynağıdır. Başta İzmir Psikiyatri derneği olmak üzere katkıda bulunan tüm kişi kurum ve kuruluşlara, toplantımıza katılarak bilimsel üretimlerini bizimle paylaşan değerli Türk sağlık bilimcilerine gönül dolusu teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Erhan Eser

SAYKAD Yönetim KuruluBaşkanı

İzmir Psikiyatri Derneği Adına


ÖNSÖZ


Antik Yunan’da Hipokrat ile öne çıkan bütüncül (holistik) yaklaşım, Rönesans Avrupası ile birlikte Descartes’ın öncülüğünde yerini dualistik (ikili) yaklaşıma bıraktı. Her ne kadar, Engel ile birlikte biyopsikososyal yaklaşım yeniden gündeme gelmiş olsa bile, gerçekte hastaların ele alınmasında dualistik yaklaşımın etkisi egemenliğini bırakmadı. Yirminci yüzyılın başlarında psikiyatri akıl hastanelerinden (tımarhanelerden) genel hastanelere girince, bu dualistik yaklaşım çerçevesinde tüm hastaların biyolojik yönü diğer klinisyenlerin ilgi alanına bırakılırken, psikososyal yönü ise doğrudan psikiyatrlara teslim edildi. Tam da bu dönemde psikiyatride Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi başlığı altında tıbbi ve cerrahi kliniklerine başvuran ve tedavi gören hastaların ruhsal durumunu ele alan disiplin gelişme kaydetti.

Tıbbın teknolojiye dayalı olarak giderek daha da büyük atılım ve gelişme göstermesi, klinisyenleri daha da teknisyen rolüne sokarken, psikiyatrlar tamamen hastaların psikososyal sağlığına odaklanmak durumunda kaldılar. Bu çerçevede önceden bu hastaların yalnızca ruhsal bozukluk açısından izlenmesi söz konusu iken, zaman içinde hastalıkların hastalar üzerinde yarattığı her türlü psikososyal sonuç ilgi alanları olmaya başladı. Doğal olarak, hastalığın hastanın gündelik yaşamındaki etkileri, bir başka deyişle oluşturduğu yeti yitimi ve yaşam kalitesi değişiklikleri temel araştırma alanları olarak ön plana çıktı.

Bu alanda ruh sağlığı çalışanları hastalığın seyrinden bağımsız olarak, hastanın yaşam kalitesini değerlendirmeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi temel çalışma alanları haline getirdiler. Bu alanda ülkemizde bulunan açığın da farkında olan İzmir Psikiyatri Derneği, yaşam kalitesi alanında ilk sistemli çalışma olan 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu’na katkıda bulunmanın kıvancı içindedir. Bu alanın öncüsü, derneğimizin üyesi, saygıdeğer bilim insanı Prof. Dr. Hüray Fidaner’i zamansız yitirmemizin ardından daha da büyük bir sorumluluk taşımakta olduğumuzun bilinci içindeyiz. Hiç kuşku yok ki, büyük özveri ve çabalarla başlatılan bu çalışmalar alana büyük katkılar yapacaktır. Bu çerçevede yakılan bu meşaleyi ülkemizin her yerine yaymak bundan sonraki hedefimizdir.

 

Doç. Dr. Ömer Aydemir

İzmir Psikiyatri Derneği II. Başkanı

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI


8 Nisan 2004 Perşembe


ZamanSalonOturumun adıKonuşmacı


900 - 10 00Fuaye

Kayıt


10 00 -1015TiyatroAçılış KonuşmalarıSempozyum başkanı - SAYKADPsikiyatri derneği
1015  - 1100TiyatroSağlık hizmetlerinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi (SYK) KavramıDoç. Dr. Caner Fidaner
1100 - 1115

Kahve Molası


1115 1200TiyatroSYK’nin ölçümü  ve SYK ölçeklerinin sınıflandırılmasıDoç. Dr. Erhan Eser
1200 - 1315

Öğlen yemeği


1315 1400TiyatroÖlçek Geliştirme, Geçerlilik ve GüvenilirlikDoç. Dr. Ömer Aydemir
1400 - 1415

Kahve Molası


1415 – 1540TiyatroPsikiyatride Sağlıkla İlgili Yaşam KalitesiPanel Moderatörü:Doç. Dr. Ayşegül ÖzerdemKonuşmacılar:Doç. Dr. Ayşegül ÖzerdemProf. Dr. Köksal Alptekin

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Akvardar
1545 1630TiyatroMaliyet Yararlanım Analizleri ve Sağlıkla İlgili Yaşam KalitesiDr. Doğan Fidan PhD

 

9 NİSAN 2004 Cuma


ZamanSalonOturumun adıKonuşmacı


900 - 9 45TiyatroHealth Related Quality of Life versus Quality of Life(Sağlıkta YK ve Yaşam Kalitesi)Moderatör:Doç. Dr. Tuncay DuruözKonuşmacı:Lynda Doward PhD
945 – 1000

Kahve Molası


1000 – 1100TiyatroOnkolojide Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi (SYK)Panel Moderatörleri:Prof. Dr. Erdem Göker,Doç. Dr. Tuncay GökselKonuşmacılar:Prof. Dr. Murat Tuncer Prof. Dr. Özgür Özyılkan

Prof. Dr. Tezer Kutluk
1100 – 1145TiyatroHealth Related Quality of Life in Children and Adolescents(Çocuk ve ergenlerde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi)Moderatör:Prof. Dr. Ayten EgemenKonuşmacı:Ulrike Ravens Sieberer, PhD., MPH
1145 – 1230Poster salonu

Posterlerin asılması ve Öğlen Yemeği


1230 – 1315Poster salonuPoster başında yazarla buluşma
1315 – 1630Tiyatro ve A,B,C salonlarıParalel Sunumlar ve Poster Oturumları (I)(Ayrıntı için aşağıya bakınız)
1315 – 1445Tiyatro salonuDermatolojide SYKKonferans ve Poster oturumu Moderatörü:Prof. Dr. Serap ÖztürkcanKonuşmacı:Prof. Dr. Andrew Finlay
1315 – 1445A SalonuOnkoloji ve Hemşirelikte SYKPoster tartışması Moderatörleri:Doç. Dr. Tuncay GökselDoç. Dr. Rukiye Pınar
1315 – 1445B SalonuPsikiyatride SYKPoster tartışması Moderatörü:Prof. Dr. Erol Özmen
1315 – 1445C SalonuHalk Sağlığı ve SYKPoster oturumu moderatörleri:Doç. Dr. Caner FidanerDoç. Dr. Gönül Dinç
1445 – 1500

Kahve Molası


1500 –1630Tiyatro salonuÜrolojide SYKPanel ve Poster Tartışması Moderatörü:Prof. Dr. Murat LekiliKonuşmacılar:Prof.Dr.Ziya KırkalıProf. Dr. George Van Andel
1500 –1630A SalonuGeriyatride SYKPoster oturumu moderatörleri::Doç. Dr. Rukiye PınarDoç. Dr. Erhan Eser
1500 –1630B Salonuİç Hastalıkları ve SYKPoster oturumu moderatörü:Doç. Dr. Ömer Aydemir
1500 –1630C Salonuİş Sağlığı ve SYKPoster oturumu moderatörü:Dr. Bülent Piyal

 

10 NİSAN 2004 Cumartesi
ZamanSalonOturumun adıKonuşmacı


900 - 9 45TiyatroFarmakoekonomiProf. Dr. Cankat Tulunay
945 – 1000

Kahve Molası


1000 – 1045TiyatroSYK Ölçeklerinin Kültürel Uyarlaması ve WHOQOL ÖrneğiDoç. Dr. Erhan Eser
1045 – 1145TiyatroRomatolojide SYKPanel Moderatörleri:Prof. Dr. Lale CerrahoğluProf. Dr. Berrin DurmazKonuşmacılar:Prof Dr Ayşe KüçükdeveciYrd. Doç. Dr. Tuncay Duruöz

Lynda C Doward PhD

Doç. Dr. Halil Ünalan
1145 – 1230Poster salonu

Posterlerin asılması ve Öğlen Yemeği


1230 – 1315Poster salonuPoster başında yazarla buluşma
1315 – 1630Tiyatro ve A,B salonlarıParalel Sunumlar ve Poster Oturumları (II)(Ayrıntı için aşağıya bakınız)
1315 – 1445Tiyatro salonuMeasuring quality of life in children: KINDL Project(Pediatride Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin ölçümü ve KINDL Projesi)Moderatör:Prof. Dr. Salih KavukçuKonuşmacı:Ulrike Ravens Sieberer PhD
1315 – 1445A SalonuPoster Tartışması:Romatolojide SYKPoster oturumu moderatörü:Prof. Dr. Fitnat Dinçer 
1315 – 1445B SalonuPanel ve Poster Tartışması:Kardiyolojide SYKPanel ve Poster oturumu moderatörü:Prof. Dr. Mustafa AkınKonuşmacılar:Doç Dr. Filiz ÖzerkanYrd. Doç. Dr. Cevad Şekuri
1445 – 1500

Kahve Molası


1500 –1600Tiyatro salonuPoster Tartışması :Pediatride Sağlıkla İlgili Yaşam KalitesiPoster oturumu moderatörü:Doç. Dr. Hasan Yüksel
1500 –1600A SalonuPoster Tartışması:Romatolojide SYK (devam)Poster oturumu moderatörü::Prof. Dr. Fitnat Dinçer
1500 –1600B SalonuPoster Tartışması:Göğüs Hastalıklarında SYK ,Kadın Doğum ve Jinekolojide SYKPoster oturumu moderatörü:Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu Doç. Dr. Selman Laçin
1600 –1645Tiyatro salonuGenel Tartışma Oturumu ve KapanışModeratörler:İzmir Psikiyatri DerneğiSAYKAD

 

KONULU POSTER TARTIŞMA PROGRAMI


9 NİSAN 2004 Cuma1145 – 1230                     Poster salonu                Posterlerin asılması ve Öğlen Yemeği
1230 – 1315            Poster salonu                Poster başında yazarla buluşma
1315 – 1630            Tiyatro ve A,B,C salonları     Paralel Sunumlar ve Poster Oturumları (I) (Ayrıntı için aşağıya bakınız)
1315 – 1445            Tiyatro salonu     DERMATOLOJİ
Akne Vulgaris Hastalarında Beden Algısını Etkileyen Psikolojik Ve Ailevi Faktörler Emel ERDAL, Orhan Murat KOÇAK, Gönül ERDAL, Gökçe ARSAKAY, Canan GÖRPELİOĞLU,  Harika ÖZEL  Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksinin (Dlqı) Türkçe’ye Uyarlaması Ve Türkçe Sürümün Geçerliliği Serap Öztürkcan, Aylin Türle Ermertcan, Erhan Eser, M. Turhan ŞahinPsoriasis’li Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Naile BAYRAMOVA, Ayfer KARADAKOVAN
1315 – 1445            A Salonu              ONKOLOJİ VE HEMŞİRELİK
Kemoterapi  Tedavisi Alan Hastaların Hastalık Semptomları Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi Asiye Durmaz Akyol,Oznur Usta Yeşilbalkan, Yurdanur Çetinkaya,    Tülay Altun, Deniz ÜnlüMeme Kanserli Hastaların Hastalık Yaşantılarının Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeyi Üzerine Etkileri S. Akın, E. Saatçı, N. Bozdemir, G. Ergün, E. Akpınar, R. Burgut, Ş. Uğuz, S. PaydaşThe European Organisation For Research And Treatment Of Cancer(Eortc)  Qlq-C30 Anketinin Türkçe Çevriminin Geçerliliği Ve Güvenilirliği Üzerine Bir İnceleme Asuman Güzelant1, Tuncay Göksel2, Serdar Özkök3, Sezai Taşbakan2, Tülin Aysan2 ve Andrew Bottomley4Hasta Bakımı Hizmetleri Ve Yaşam Kalitesi Zeliha KOÇ,Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ve Hemşirelik Hizmetleri: Kavramsal Ve Niceliksel Durum Ferda ÖZBAŞARAN, Ayden ÇOBANYaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi Ve Hemşirelik Yaklaşımı Gülşah Gürol Arslan,
1315 – 1445                     B Salonu              PSİKİYATRİ
Bir Grup Hemodiyaliz Hastasında Sosyal Etkinliğin Depresyon, Anksiyete,  Benlik Saygısı Ve Yaşam Kalitesine Etkileri: Ön SonuçlarÖzen Önen Sertöz, Gülay Aşçı, Ayşın Noyan, Hayriye Elbi Mete, Ercan OkDikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (De/Hb-Ykö) GeliştirilmesiGülümser DOLGUN, Sevim SAVAŞERHemodiyalizin,  Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Bireylerin   Ruhsal Durumlarına Ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin Değerlendirilmesi Gülseren Ünal, Ayşegül Bilge, İlknur PektaşHepatit B  Taşıyıcılarında Psikiyatrik Belirtiler Ve Yaşam Kalitesi, Kontrollü Bir Çalışma F.Gökşin Cihan, Sevsen Cebeci, Cebrail Kısa, Çiğdem Aydemir, Erol Göka, Erdal Eskioğluİki Uçlu Bozukluk Tanılı Ötimik Hastalarda Ve  Aile Bireylerinde Yaşam Kalitesi: Diyabetik Hastalar Ve Normal Kontrollerle Karşılaştırmalı Bir Çalışma Ayşegül Özerdem, B. Çakaloz, Ş. Topkaya, A. Koçyiğit, M. Yılmaztürk, B.B. Afşar, A.G. Aydar, H. Fidaner, A. Çömlekçi, S. YeşilRuhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Whoqol-Bref İle Değerlendirilmesi Yıldız Akvardar, Berna B. Aksakal, Ayşegül Özerdem, Erhan Eser, Şule Topkaya, Arzu Kitiş, Köksal Alptekin

Şizofreni Hastaları Ve Yakınlarının Yaşam Kalitesine Psikopatoloji Ve Psikososyal Faktörlerin Etkisi Verda Tüzer, Selma Zincir, Çiğdem Aydemir, Erol Göka

Şizofrenide Yaşam Kalitesi Ve Bilişsel İşlevler Y. Akvardar, B.B. Akdede, K. Alptekin, K. Dumlu, D. Işık, F. Pirinçci, S. Yahssin, A. Kitiş

Uzun Süren Hastalıklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Ruhi Selçuk Tabak,Ayşe Bidar

Yetiştirme Yurtları’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi Ayşegül Bilge, İlknur Pektaş, Gülseren Ünal
1315 – 1445            C Salonu              HALK SAĞLIĞI
15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Saliha ALTIPARMAK, Erhan ESERBayraklı 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 18- 58 Yaş Engellilik Sıklığı Ve Engelliliği Belirleyen Etmenler Bilgin Ahmet Can,, Demiral Yücel, Ergör Alp, Uçku ReyhanKamu Sektörü Büro Çalışanlarında Sağlığı Geliştirici Davranışlar Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Hakan BAYDUR, Ayten TAŞPINAR, Nursen BOLSOY, Ferda ÖZBAŞARANKonuralp Beldesi İlköğretim Okullarında Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi Ebru YILMAZ, Günce ÜNVER, Şule İNÇ, Nuray YEŞİLDALKonuralp İlköğretim Okulları İle Düzce Yetiştirme Yurdunda Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması Ç. Gökçe Gerçek, Nuray Yeşildal, Atilla S. Mayda, Hatice K. Yüksel, Ebru Yılmaz, Günce Ünver, Şule İnç, Talat Bahçebaşı, Feridun ÇimenManisa Kent Merkezi Okul Çocuklarında Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Hakan BAYDUR, Gül SAATLI, Beyhan Cengiz Özyurt, Erhan ESER 

Manisa Muradiye Sağlık Ocağı Bölgesindeki İlköğretim Okullardaki Kız Öğrencilerde Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Değişkenler Beyhan Özyurt, Berfu Çavuş, Ferhat Gül, Selçuk Gürel, Şaylan Vural Erhan Eser

Seks İşçisi Kadınlarda Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesini Etkileyen Değişkenler Gürsel Yolasığmaz, Erhan Eser, Erol Özmen

Sf 36 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Genel Toplum Örneğinde GüvenirliğiYücel Demiral, Gül Ergör, Belgin Ünal, Semih Şemin, Yıldız Akvardar, Berna Kıvırcık, Köksal Alptekin

Türkiye’deki Sağlık Ocaklarında Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi: Türkçe Duke Sağlık Profilinin Güvenirlik Ve Geçerliği Nevin Kuzu,Zencir Mehmet, Beşer Nalan, Şahiner Türker, Parkerson George R Jr.

Van İli Merkez İlçesi Kentsel Kesiminde Yaşayan 15 Yaş Ve Üzeri Erkeklerin Sağlıklarının Sf-36 Ölçeği Kullanılarak DeğerlendirilmesiNazmi Bilir, Hilal Özcebe, Songül Acar Vaizoğlu, Dilek Aslan, Nüket Subaşı, Tahsin Gökhan Telatar

1445 – 1500              KAHVE MOLASI 

 

9 NİSAN 2004 Cuma (devamı)1500 –1630             Tiyatro salonu     ÜROLOJİ
Alt Üriner Sistem Semptomlu Hasta Eşlerinde Yaşam Kalitesi Talha Müezzinoğlu, Murat Lekili, Gökhan Temeltaş, Meftun Okur,  Coşkun Büyüksu
1500 –1630             A Salonu              GERİYATRİ
Dinlenme Ve Bakımevi Sakinlerinde Geriatrik Depresyon Ölçeği Uygulanması Ergün Öksüz, Simten Malhan,  Korkut ErsoyHuzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin DeğerlendirilmesiArife AZAK, Ayla Y. KARAMANOĞLU, Havva SERT, Bengü ÇETİNKAYA, İlgün Ö.ÇINAR, Asiye KARTALNarlıdere İlçesinde  65 Yaş Üstü Nufusun Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Özlen TURGUL , Aliye MANDIRACIOĞLU,Bülent ÖZUĞURLU,  Nursaç ÖZGENER, Hülya DEVECİ Yaşam kalitesi ölçeği yaşlı modülü (whoqol – old) Geçerlilik ve güvenilirlik alan çalışması (fıeld trıal) sonuçları Erhan Eser, Gül Saatlı, Sultan Eser, Caner FidanerYaşlılarda Demans İle Düşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Figen ÖZEL, Tuba SUBAŞI, Ömer ERDOĞAN, Umut MALAYYaşlılarda Yaşam Kalitesi Filiz Ergin, Erdal Beşer, Günay Güler, Mehmet Çobanoğlu

Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Bileşenler Gül SAATLI , Erhan ESER

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi Ve Egzersizin Önemi Şebnem Çınar, İsmet Eşer
1500 –1630             B Salonu              İÇ HASTALIKLARI / DİYABET
Ege Üniversitesi Hastanesinde Tedavi Gören Hemofili Hastalarının Sosyo- Demografik Özellikleri İle Yaşam Kalitelerinin İncelenmesiKaan Kavaklı, S. Şenol, R. Genç Ekti, C. Balkan, N. Güngörİstanbul’da Kamu Ve Üniversite Hastanelerine Başvuran Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ayşegül Yıldırım,Emel Lüleci, Betul Öğütmen,    Hülya Gözü, Oğuz Deyneli, Metin Ateş, Çetin Ozener, Emel AkogluKronik Böbrek Yetmezliğinde Farklı Yerine Koyma Tedavileri Alan Hastalarda Yaşam Kalitesi Betul Ogutmen, Aysegul Yildirim,  Mehmet Sukru Sever, Semra Bozfakioglu, Rezzan Ataman, Ekrem Erek, Metin Ates, Cetin Ozener, Emel AkogluKronik Hepatit B’li Hastaların Hastalıkları Konusunda Bilgi Düzeyleri Ve Bilgi Kaynakları Güldane Yıldırım, Ruhi Selçuk TabakMarmara Üniversitesi Hastanesine Başvuran Tip 2 Diyabet Ve Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitelerinin KarşılaştırılmasıAysegul Yildirim, Betul Ogutmen, Hulya Gozu, Oguz Deyneli, Metin Ates, Cetin Ozener, Emel AkogluMultipl Skleroz Hastalarında Performans Ve Yaşam Kalitesi Ergün Öksüz, Simten Malhan, Hilal Demirezen, Korkut Ersoy

Talasemi Tanısı Alan Hastalarda Yaşam Kalitesi Umut Seyfioğlu,Ufuk Solak, Yeşim Aydınok, Kaan Kavaklı  

Tip 2 Diyabetli Hastalarda  Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri: Farklı Genel Yaşam Kalitesi Ölçekleri Aynı Belirleyicilere Duyarlı Mı ?Erhan Eser, Bilgin Özmen,  Ömer Aydemir,  Tümer Pala Sibel Boyvada ,  Nilüfer Karaca

Tip II Diyabetli Bireylerin Yaşam Kaliteleri Ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi İbrahim ÇETİN, Seçil EKİZ, Fügen GÖZ, Süreyya KARAÖZ
1500 –1630             C Salonu              İŞ SAĞLIĞI
17 Yaş Ve Üzeri Çalışan Gençlerin Yaşam Kalitesini Belirleyen Faktörler Pınar Erbay Dündar, Bedri Bilge, Hakan Baydur, Tümer Pala, Erhan Eser, Alp Ergör, Ahmet Oral, Müjde Şerifhan  Ankara’da 112 Acil Yardım Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Öznel Yaşam Kalitelerinin Sosyo- Demografik Özellikler Yönünden Yaşam Kalitesi Alt Alanlarına Göre Değerlendirilmesi Murat KAYA, Birgül PİYALBir İşyerinde Çalışan İşçilerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Dilek ÇEÇEN, Erhan ESER Hakan BAYDURÇalışan Ergenlerin Yaşam Kalitesi Ve Bunu Etkileyen FaktörlerPınar Erbay Dündar, Hakan Baydur, Bedri Bilge, Tümer Pala, Erhan Eser, Alp Ergör, Ahmet Oral Nasır Nesanır  İki Oluklu Mukavva Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Doyumları Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi Murat ERSEL, Mandıracıoğlu A, Eser E, Kitapçıoğlu G, Soyer M, Soyer Aİşçilerde Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir İşyeri Örneği Hakan BAYDUR, Erhan ESER

Manisa İl Merkezinde Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin Yaşam Kalitesi Ve Bunu Etkileyen Sosyo-Demografik Faktörler Semra AY,Nurgül GÜNGÖR, Ferda ÖZBAŞARAN

 
10 NİSAN 2004 Cumartesi


1145 – 1230            Poster salonu                Posterlerin asılması ve Öğlen Yemeği
1230 – 1315            Poster salonu                Poster başında yazarla buluşma
1315 – 1630            Tiyatro ve A,B salonları         Paralel Sunumlar ve Poster Oturumları (II) (Ayrıntı için aşağıya bakınız)
1315 – 1445            A Salonu              ROMATOLOJİ
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Fonksiyonel Özürlülük Düzeyi İle Laboratuvar Ve Klinik Parametreler Arasındaki İlişki Taciser Kaya,Rezzan Günaydın, Necla Özer,  Gülriz ÖzbekAnkilozan Spondilitli Hastaların Fonksiyonel Değerlendirilmesinde İki Farklı Fonksiyonel İndeksin (Basfı Ve Dfı) Karşılaştırılması Ömer Faruk Şendur, Ayşegül Başar, Gülcan GürerAnkilozan Spondilitte, Hastalık Aktivitesinin, Yorgunluğun, Entesis Tutulumunun Ve Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiTuncay Duruöz, Yasemin Turan, Lale CerrahoğluBehçet Hastalığında Yaşam Kalitesi Güzin Dişlen, Ayşe Yalıman, G Azizlerli, R SarıcaDiz Osteoartritinde Balneoterapinin Ağrı Ve Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etkisi Zeynep Sağırkaya, Alev Ay, Ümit Bingöl, Lale Altan, Merih YurtkuranFibromyalji Sendromunda Su İçi Egzersizin Etkinliği Lale Atlan, Ümit Bingöl, Mehtap Aykaç, Zarife Koç, Merih Yurtkuran.

Kemik Mineral Yoğunluğu Değerlendirmesinde Kullanılan Topuk Lazer Dexa (Dxl) Ve Klasik Dexa Ölçümlerinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi Fazile Hatipoğlu , Tuncay Duruöz, Lale Cerrahoğlu

Osteoartritli Ve Osteoporozlu Hastalarda Yaşam Kalitesi Güzin Dilşen. ,

Postmenapozal Astımlı Kadınlarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım Yıkım Belirteçleri Ve Yaşam Kalitesi Testleri Üzerine Etkileri Lale Cerrahoğlu, Arzu Süsin A, Tuncay Duruöz, Pınar Çelik, Bekir Sami Uyanık

Postmenapozal Osteoporozlu Hastalarda  Vertebral Kırık Sıklığı Ve Vertebral Kırıkların Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. Selin Ölçenler, Lale Cerrahoğlu, Tuncay Duruöz,  Bekir Sami Uyanık

Primer Fibromyalji Sendromlu Olgularda Fıq Ve Sf 36 Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi. Lale Cerrahoğlu, Tuncay Duruöz, Altınay Fırat, Arzu Süsin.
1315 – 1445            B Salonu              KARDİYOLOJİ
Depresyon Ve Anksiyetenin Koroner Arter By-Pass Graft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesine Etkisi (Önrapor) Verda Toprak, Ayşen Esen, Mustafa Cerrahoğlu, Elvin Yağcı, Demet Tok,Ömer Aydemir, Hayrettin ŞirinKoroner Anjiyoplasti Ve Stent Uygulanan Hastalarda Yaşam KalitesiSimten Malhan, Ergün Öksüz, Cem Pazarbaş, Korkut ErsoyPost-Menopozal Dönemde Klinik Belirti Vermeyen Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Algılanan Sağlık Ve Yaşam Kalitesi Bedensel Alanına Etkisi Cevad Seküri, Erhan Eser

1445 – 1500              KAHVE MOLASI


1500 –1600             Tiyatro salonu               PEDİATRİ
Astım Bronşiyaleli Çocuklarda İnhale Steroid - Uzun Etkili Bronkodilatör Kombinasyonu Ve İnhale Steroid İle İntermittant Kısa Etkili Bronkodilatör Kullanımının Yaşam Kalitesi (Paqlq) Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Hasan Yüksel, Erhan Eser, Cemaliye Çelik, Sultan Eser, Caner Fidaner, Marion Chaput, Elizabeth JuniperAstım Bronşiyaleli Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Sosyodemografik Özelliklerin Ve Çocuk Allerji Uzmanı Tarfından İzlemin Etkisi Hasan Yüksel, Erhen Eser, Cemaliye Çelik, Sultan Eser, Caner Fidaner, Marion Chaput, Elizabeth JuniperÇocukluk Çağı İçin Astım Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (Pediatric Asthma Quality Of Life Questionnaire (Paqlq)) Türkçe Çevirisinin Güvenirliği Ve Geçerliği Hasan Yüksel, Erhen Eser, Cemaliye Çelik, Gülçin Akıncı, Sultan Eser, Caner Fidaner, Marion Chaput, Elizabeth JuniperKıddo-Kındl ( Kındl Ergen Formu) Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Sürümü Geçerlilik Ve Güvenirlik Sonuçları Erhan Eser, Hasan Yüksel, Hakan Baydur, Bedri Bilge, Pınar Erbay Dündar, Tümer Pala, Ahmet OralKıd-Kındl Yaşam Kalitesi Ölçeği Çocuk Formu Türkçe Sürümü Geçerlilik Ve Güvenirlik Sonuçları Erhan Eser, Hasan Yüksel, Hakan Baydur, Gül Saatlı, Beyhan Cengiz ÖzyurtPediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri Pedsql 4.0 Gerçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Sibel SÖNMEZ, Zümrüt BAŞBAKKAL

Tedavi Görmekte Olan Astımlı Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dilek Ergin, Dilek Özmen, Hasan Yüksel

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Hastalığın Günlük Yaşantıyı Ne Derece Etkilediğine İlişkin Bir Çalışma, Diyarbakır-2001. Melikşah Ertem,Hamit Acemoğlu, Alpaslan Tuzcu, Mithat Bahçeci
1500 –1600             A Salonu              ROMATOLOJİ (devam)
1500 –1600             B Salonu              GÖĞÜS HASTALIKLARI KADIN DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Astım Ve Allerjik Rinitte Yaşam Kalitesi: Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaÖmer Aydemir, Ayşın Şakar, Cengiz Kırmaz, E. Oryal Taşkın, Levent Sepit, Arzu YorgancıoğluAstımda Yaşam Kalıtesı (Sf-36 Anketı) Ayşın Şakar, Arzu Yorgancıoğlu,. Ömer Aydemir, Levent Sepit, Pınar ÇelikKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların  Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Kamer Gür,Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Sağlıkla İlgili Yaşam KalitesiYavuz Havlucu, Pınar Çelik, Gönül Dinç, Ayşin Şakar, Arzu YorgancıoğluManisa Devlet Hastanesi Göğüs Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Semra AY, Nurgül GÜNGÖR, Ferda ÖZBAŞARANHisterektomi Ameliyatı Geçiren Kadınların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Sibel ERKAN ŞEKER, Hülya OKUMUŞ

İnfertilite Tedavisi Uygulanan Kadın Hastalarda Yaşam KalitesiSimten Malhan, Ergün Öksüz, Gözde Biberoğlu, Korkut Ersoy

Premenapozal Ve Postmenapozal Dönem Kadınlarda Yaşam KalitesiSevgi Özkan, Erkan Alataş, Mehmet Zencir

 
Blogger tarafından desteklenmektedir.