Göğüs Hastalıkları ve SYK

Formu Dolduran:Arzu Yorgancıoğlu

Son Güncellenme tarihi: 16.08.2010

BİLİM DALININ ADI: Göğüs Hastalıkları ve SYK
Bilim Dalı Çalışma Grubu Listesi  Yürütücü (Ünvanı adı, soyadı, iletişim bilgileri):

 

Adı Soyadı, Unvanı:Arzu Yorgancıoğlu Prof Dr

İletişim:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD Manisa

Tel:0 532 265 62 77

Faks:0 236 232 84 92

e-posta:arzuyo@hotmail.com

web link (varsa)

 

Üyeler (unvanı adı, soyadı):

Adı Soyadı, Unvanı:Pınar Çelik Prof DR

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD Manisa

Tel: 0 532 284 97 16

Faks: 0 236 232 84 92

e-posta: pinarcelik@yahoo.com

web link (varsa)

 

Adı Soyadı, Unvanı: Ayşın Şakar Coşkun Doç Dr

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD Manisa

Tel: 0 532 673 70 88

Faks: 0 236 232 84 92

e-posta: aysins@hotmail.com

web link (varsa)

 

Adı Soyadı, Unvanı: Aylin Özgen Alpaydın Uzm Dr

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Tel: 05327953423

Faks:

e-posta: aylin.ozgen@yahoo.com

web link (varsa)

 

Adı Soyadı, Unvanı: Tuğba Göktalay, Uzm Dr

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD Manisa

Tel: 0 533 517 30 69

Faks: 0 236 239 01 83

e-posta: tugbagoktalay@yahoo.com

web link (varsa)

 

Adı Soyadı, Unvanı:Yavuz Havlucu Yard.Doç.Dr

İletişim:Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Manisa

Tel: 0 532 730 65 33

Faks: 0 236 232 8492

e-posta: dyhavlucu@yahoo.com

web link (varsa)

 

Çalışma Grubu etkinlikleri:  SAYKAD Kongreleri Dal Sempozyumları:

 

1. SAYKAD Kongresi (8-10 Nisan 2004) :

Konu:

Konuşmalar ve Bildiriler:

 

 • Yavuz Havlucu, Pınar Çelik, Gönül Dinç, Ayşın Şakar, Arzu Yorgancıoğlu.KOAH’da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.  1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 8-10  Nisan 2004, İzmir.

 

 • Ömer Aydemir, Ayşın Şakar, Cengiz Kırmaz,  E. Oryal Taşkın, Levent Sepit, Arzu Yorgancıoğlu. Astım ve allerjik rinitte yaşam kalitesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 8-10  Nisan 2004, İzmir.

 

 • Ayşın Şakar, Arzu Yorgancıoğlu, Ömer Aydemir, Levent Sepit, Pınar Çelik.Astımda yaşam kalitesi anketi(SF-36 anketi). 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 8-10  Nisan 2004, İzmir.

 

2. SAYKAD Kongresi (4-7 Nisan 2007) :

Konu:

Konuşmalar :

 

Akciğer Hastalıklarında yaşam Kalitesi Arzu Yorgancıoğlu

 

Bildiriler:

 

 • Yavuz Havlucu. Astımlı olgularda yaşam kalitesi ile astım kontrol testi ve şiddet skalası arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi  Poster no 39, 4-7 Nisan 2007, İzmir.

 

 • Yavuz Havlucu. Kronik öksürüğü olan olgularda Leicester öksürük anketinin kullanımı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi Poster no 40, 4-7 Nisan 2007, İzmir.

 

 • Yavuz Havlucu. KOAH’lı olgularda yaşam kalitesi, performans durumu,anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi KongresiPoster no 41,  4-7 Nisan 2007, İzmir.

 

 • Ömer Aydemir, Pınar Çelik, Talha Müezzinoğlu. Kanser hastalarıyla uğraşan hekimlerin yaşam kalitesine yönelik inanç ve tutumları. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi KongresiPoster no 17,  4-7 Nisan 2007, İzmir.

 

 • Aylin Gülcü, Ömer Aydemir, Ece Kaya, Nesrin Yaman, Ayşın Şakar, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu. Akciğer kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumları. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi KongresiPoster no 33,  4-7 Nisan 2007, İzmir.

 

 

3. SAYKAD Kongresi (25-27 Mart 2010) :

Konu:

Konuşmalar :

Erişkin Akciğer Hastalıklarında Yaşam Kalitesi Arzu Yorgancıoğlu

 

 

Diğer Etkinlikler:

 

Araştırma Projeleri  (Çalışma Grubu tarafından yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan):

Projenin adı: “Asthma Qualıty Of Lıfe Questıonnaıre” yaşam kalitesi anketinin astımlı Türk hastalarda geçerliliği ve güvenilirliği

Yürütücüleri: Alpaydın AÖ, Yorgancıoğlu A, Yılmaz Ö, Bora M, Göktalay T,Çelik P, Yüksel H

Projenin durumu: Devam ediyor

 

 

Projenin adı: KOAH’lı hastaların uyku kalitesinin yaşam kalitesi ile ilişkisi

Yürütücüleri: Tuğba Göktalay, Feride Durmaz, Aylin Özgen Alpaydın, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu

Projenin durumu: Devam ediyor

 

 

Çalışma grubunun Yayınları (Çalışma Grubu adına yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan yayınlar- kitap, makale, bildiri ):

 

Diğer bilimsel derneklerle etkileşim-işbirliği:

Diğer Uzmanlık derneğinde çalışma grubu oluşturma ve yüklenilen görev:

 

 

Kongre / sempozyum düzenleme, oturum açma, oturuma katkı:

 • ..
 • ..
Bu daldaki Ulusal Yaşam Kalitesi Bibliografyası:  Yayınlanmış  Makaleler:

 • Yorgancioglu A, Havlucu Y, Celik P, Dinc Gönül, Sakar AS. Relation BetweenQuality of Life and Morbidity and Mortality in COPD Patients: Two-YearFollow-Up Study. Journal of COPD. 2010; 7:248-253.

 

 • Sarıoglu N, Alpaydın AO, Coskun AS, Celik P, Ozyurt BC, Yorgancioglu A.The relationship between BODE index, quality of lifeand inflammatorycytokines in COPD patients.  Multidisciplinary Respiratory Medicine Kabul 2009

 

 • Şakar A, Yorgancıoğlu A, Aydemir Ö, Sepit L, Çelik P. Effect of severity ofasthma on quality of life. Tüberküloz ve Toraks,2007; 55: 135-140.

 

 • Aydemir Ö, Şakar A, Kırmaz C, Taşkın EO, Sepit L, Yorgancıoğlu A. Quality of life in asthma and allergıc rhinitis: a hospital-based comparative study. TurkishRespiratory Journal, 2006;7:101-104 .

 

 • Dündar PE, Özyurt BC, Dinç G, Yüksel H, Şakar A, Yorgancıoğlu A. Manisa kent merkezinde yeti yitimi ve etkili faktörler. Sağlık ve Toplum,2006;;16: 25-30.

 

 • Havlucu Y, Celik P, Dinc G, Sakar A, Torgancioglu A.Assessment of quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. Turkish Respiratory Journal, 2005;6(2):78-83.

 

 • Tuğba Göktalay, Meral Akın, Ömer Aydemir. Akciğer Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2002; 13: 265-270.

 

Bildiriler:

 • Sarıoğlu N, Özgen A, Coşkun AŞ, Çelik P, Özyurt BC, Taneli F, Yorgancıoğlu A.The relationship between BODE index, health related quality of life, CRP andTNF-α, IL-8 in COPD. European Respiratory Society Annual Congress, Berlin,Germany, 2008.

 

 • Sarıoğlu N, Gülcü A, Coşkun AŞ, Çelik P, Özyurt BC, Yorgancıoğlu A. Therelationship between BODE index, health related quality of life and CRP in COPD. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 2007.

 

 • Yavuz Havlucu. Assessment of quality of life, anxiety and depression inpatients with chronic cough. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 2007.

 

 • Yavuz Havlucu. Assessment of quality of life, anxiety and depression inparents with asthmatic child. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 2007.

 

 •  Çelik P, Havlucu Y, Dinç G, Şakar A, Yorgancıoğlu A. The role of quality of lifequestionnaire in determining the prognosis of COPD. European RespiratorySociety Annual Congress, Munich, Germany, 2006.

 

 • Yaman N, Sarıoğlu N, Yüksel H, Özyurt B, Şakar A, Çelik P, Yorgancıoğlu A.The effect of allergic rhinitis on quality of life and sleep quality in asthmaticpatients.  European Respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2006.

 

 • Şakar A, Yorgancıoğlu A, Aydemir Ö, Sepit L, Çelik P. Quality of life in asthma(SF-36 questionnaire).  European Respiratory Society Annual Congress,Glasgow, Scotland, 2004.

 

 • Havlucu Y, Çelik P, Dinç G, Şakar A, Yorgancıoğlu A. Health-related quality of life in patients with COPD. European Respiratory Society Annual Congress,Glasgow, Scotland, 2004.

 

 • Dinç G, Şakar A, Yorgancıoğlu A, Yüksel H, Özyurt B, Sepit L, Havlucu Y, Gencer N,  “Perceived health, perceived quality of life and disability inasthmatic patients”, European Respiratory Society Annual Congress, Vienna,Australia, 2003.

 

 • Mine Bora, Aylin Özgen Alpaydın, Gizem Akkaş, Aydın İşisağ, Ayşın ŞakarCoşkun, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu. Astım kontrol testinin solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve inflamasyonla ilişkisi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul

 

 • Aylin Özgen Alpaydın, Arzu Yorgancıoğlu, Özge Yılmaz, Mine Bora, TuğbaGöktalay, Pınar Çelik, Hasan Yüksel. Asthma qualıty of  life questıonnaıre” yaşam kalitesi anketinin astımlı türk hastalarda geçerliliği ve güvenilirliği-ön sonuçlar. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre 5-9 Mayıs 2010, İstanbul

 

 • Bora M, Alpaydın AÖ, İşisağ A, Coşkun AŞ, Çelik P, Yorgancıoğlu A. Astım kontrol testinin solunum fonksiyonları, yaşam kalitesi ve inflamasyonla ilişkisi – Ön bulgular. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, 2009.

 

 • Nurhan Sarıoğlu, Aylin Özgen, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik, Beyhan Cengiz Özyurt, Fatma Taneli, Arzu Yorgancıoğlu. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi ve CRP, TNF-,ILl-8 ilişkisi. TürkToraks Derneği 11. Yıllık Kongre 23-27 Nisan  2008, Antalya

 

 • Yaman N, Gülcü A, Çelik P, Özyurt BC, Kaya E, Coşkun AŞ, Çelik P,Yorgancıoğlu A. Tiotropium ve salmeterol kullanan KOAH hastalarında solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi değişiklikleri. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, 2007.

 

 • Sarıoğlu N, Gülcü A, Coşkun AŞ, Çelik P, Özyurt BC, Yorgancıoğlu A. Kronikobstrüktif akciğer hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi ve CRP ilişkisi.Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, 2007.

 

 • Yavuz Havlucu. Kronik öksürüğü olan hastalarda yaşam  kalitesi, anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, 2007.

 

 • Yavuz Havlucu. Astımlı çocukların ebeveynlerinde yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi . Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongre 25-29 Nisan  2007, Antalya

 

 • Yaman N, Sarıoğlu N, Yüksel H, Özyurt B, Şakar A, Çelik P, Yorgancıoğlu A. Alerjik rinitin astımda yaşam kalitesi ve uyku kalitesi üzerindeki etkisi. ToraksDerneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, 2006.

 

 • Çelik P, Havlucu Y, Dinç G, Şakar A, Yorgancıoğlu A. KOAH prognozunubelirlemede yaşam kalitesinin rolü. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, 2006.

 

 • Dinç G, Şakar A, Yorgancıoğlu A, Yüksel H, Özyurt B, Sepit L, Havlucu Y, Gencer N. Astımlı hastalarda algılanan sağlık, algılanan yaşam kalitesi ve yeti yitimi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Antalya, 2003.

 

 • Dündar PE, Özyurt B, Dinç G,  Yüksel H, Şakar A, Yorgancıoğlu A. Manisa kent merkezinde yeti yitimi ve etkili faktörler.  8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 2003.

 

 • Şakar A, Yorgancıoğlu A, Aydemir Ö, Sepit L, Çelik P. Astımda yaşam kalitesi (SF-36 anketi). XI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi – III. Balkan Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İstanbul, 2003.
 •  

 

DUYURULAR