Pediatrik Nefroloji ve SYK

Formu Dolduran: İpek Akil

Son Güncellenme tarihi: 16 Ağustos 2010

BİLİM DALININ ADI: Pediatrik Nefroloji
Bilim Dalı Çalışma Grubu Listesi

 

Yürütücü (Ünvanı adı, soyadı, iletişim bilgileri):

Adı Soyadı, Unvanı: Prof. Dr Necla Buyan, Doç. Dr. İpek Özunan Akil

İletişim:

Tel: 236 2323133/182

Faks: 236 2370213

e-posta: ipekozunan@yahoo.com

web link (varsa)

 

Üyeler (unvanı adı, soyadı):

Adı Soyadı, Unvanı:Prof.Dr.Necla Buyan

İletişim:

Tel:0312-2025229

Faks:0-312-2231575

e-posta:nbuyan@gazi.edu.tr

web link (varsa)

Çalışma Grubu etkinlikleri:

 

SAYKAD Kongreleri Dal Sempozyumları:

 

3. SAYKAD Kongresi (25-27 Mart 2010) :

Konuşmalar

Konu: 1) Çocuk Diyaliz Hastaları, Renal Transplantasyon Alıcılarında veEbeveylerinde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi (Çok merkezli bir çalışmanın ışığında literatürün gözden geçirilmesi)

Prof. Dr. Necla Buyan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

2) Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Arttırılması Amacıyla Yapılan Grup Çalışması

Prof. Dr. Işıl Bulut Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara

3) İdrar İnkontinansı Olan Çocukların Yaşam Kalitesi

Doç Dr. İpek Akil Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk NefrolojiBilim Dalı, Manisa

 

 

Bildiriler:

Zeliha Ural, İbrahim Türe, İpek Akil, Erhan Eser

Sipina Bifida hastalığının hasta çocuklar ve bakım veren annelerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi, 3. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi; Bildiri no: 511, 25-27 Mart 2010, İzmir

 

Diğer Etkinlikler:

 

Araştırma Projeleri  (Çalışma Grubu tarafından yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan):

Projenin adı: İdrar inkontinansı olan çocuklar ve annelerinin yaşam kalitesi

Yürütücüleri: İpek Akil, Refika İlbakan, Erhan Eser

Projenin durumu: Başlangıç aşamasında

Çıktıları:

Yayınlar:

 

Çalışma grubunun Yayınları (Çalışma Grubu adına yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan yayınlar- kitap, makale, bildiri ):

 

Diğer bilimsel derneklerle etkileşim-işbirliği:

Diğer Uzmanlık derneğinde çalışma grubu oluşturma ve yüklenilen görev:

 

 

Kongre / sempozyum düzenleme, oturum açma, oturuma katkı:

  • 3. SAYKAD kongresinde Pediatrik Nefroloji Dal Oturumu

 

Bu daldaki UlusalYaşam KalitesiBibliografyası:

 

Yayınlanmış  Makaleler:

Yayın gösterim örneği:

1.     Egemen A, Akil İ, Canda E, Ozyurt BC, Eser E. An evaluation of qualityof life of mothers of children with enuresis nocturna. Pediatr Nephrol2008; 23:93-98.

2.     Buyan NTürkmen MABilge IBaskin EHaberal MBilginer YMir S,Emre SAkman SOzkaya OFidan KAlpay HKavukcu SSever L,Ozçakar ZBDogrucan N. Quality of life in children with chronic kidneydisease (with child and parent assessments). Pediatr Nephrol. 2010Aug;25(8):1487-96. Epub 2010 Apr 10.

 

 

 

Bildiriler:

Bildiri gösterim örneği:

1.     Egemen, I Akil, E Canda, B Cengiz Ozyurt, E Eser. An Evaluation ofQuality of Life of Mothers of Children with Enuresis Nocturna, COD. PP 50, DOI 10.1007/s00467-006-0236-x. Pediatr Nephrol (2006) 21:14931635. (Poster Sunumu).

2.     Egemen Ayten, Akil İpek, Canda Ebru, Cengiz Özyurt Beyhan, Eser Erhan. Enuresis nokturnalı çocuğu olan annelerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 50. Milli Pediatri kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, PP375, Antalya 2006. (Poster sunumu)

3.     Buyan NTürkmen MABilge IBaskin EHaberal MBilginer YMir SEmre S,Akman SOzkaya OFidan KAlpay HKavukcu SSever LOzçakar ZB,Dogrucan N.  Health Related Quality of Life Questionnaire Analysis inAdolescents and Children with Chronic Kidney Disease:
Comparison of Dialysis Therapy and Transplantation Patients withAge-matched Controls. (The results of a multicenter study from the TurkishPediatric Kidney Transplantation Study Group ) 5th IPTA Congress onPediatric Transplantation, Istanbul, TURKEY, April 18-21, 2009 ( oralpresentation)

 

 

 

DUYURULAR
  • ..