Hakkımızda'e dön

Yönetim

Adı Soyadı

Görevi

Ünvanı

E-posta

Kurumu

Erhan Eser

Başkan

Prof. Dr.

erhanese@gmail.com

Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Hayriye Elbi

Sekreter

Prof.Dr.

hayriye.elbi@yahoo.com

Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Ömer Aydemir

Sayman

Prof. Dr.

soaydemir@gmail.com

Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Dilek Ergin

Üye

Doç. Dr.

dilek.ergin@cbu.edu.tr

Manisa Celal Bayar Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi

İdil Tekin

Üye

Prof. Dr.

idiltekin@yahoo.com

Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji AD.