Hakkımızda'e dön

Yönetim

Adı Soyadı

Görevi

Ünvanı

E-posta

Kurumu

Hayriye Elbi

Başkan

Prof.Dr.

hayriye.elbi@yahoo.com

Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Ömer Aydemir

Sekreter

Prof. Dr.

soaydemir@gmail.com

Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Erhan Eser

Sayman

Prof. Dr.

erhanese@gmail.com

Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dilek Ergin

Üye

Doç. Dr.

dilek.ergin@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniv. Sağlık YO

Aylin Türel ERMERTCAN

Üye

Prof. Dr.

draylinturel@hotmail.com

Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji AD.