1.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu

1. SAĞLIKTA YAŞAM KALiTESi SEMPOZYUMU

8 – 10 Nisan 2004, iZMiR

Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyen

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD)

İzmir Psikiyatri Derneği

Celal Bayar Üniversitesi`nin desteği ile

BİLDİRİ KİTABI

[ PROGRAM VE BİLDİRİLER ]

[ Prof. Dr. Hüray Fidaner Anısına ]