2.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

KONGRE KİTABI (pdf)

BİLİMSEL PROGRAM

Prof. Dr. Hüray Fidaner’in anısına

—————————————————————————

SAYKAD ADINA

ÖNSÖZ

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde ilk kez “Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi”ni bilimsel bir ortamda paylaştığımız 2004 yılı birinci toplantımıza yazdığımız önsözde Medline veri tabanında MeSH (konu başlıkları) listesine 1977 yılında alınan “yaşam kalitesi (quality of life)”nin bu güne dek 60 bine yakın bilimsel dokümanın herhangi bir yerinde yer aldığını belirtmiştik. İlk toplantımızdan bu güze dek geçen 3 yıllık sürede bu çalışmalara 28 bin yeni yayın eklenmiştir. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin ne denli büyüyen bir alan olduğundan hiç şüphemiz yok artık. Ülkemiz sağlık bilimleri ortamında da Yaşam Kalitesi artık giderek daha fazla konuşulur, kullanılır oldu. Hasta merkezli yaklaşımın gelişmesi doğrultusunda algılanan sağlık ve yaşam kalitesi araçları, gerek klinik gerekse toplum düzeyinde rutin değerlendirme araçları arasında yerini almaya başladı. Yine de -öznel sağlık algısı da diyebileceğimiz- yaşam kalitesinin, bazı tıp disiplinlerinde ülkemizde henüz daha istenilen öneme kavuşamadığını gözlüyoruz.

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği ülkemizdeki klinik uygulama ortamında bu kavramın tanıtılması ve rutin uygulamaya sokulabilmesi amacıyla bu kongrenin konusunu “Klinik Uygulamalarda Yaşam Kalitesi “ olarak belirledi. İlk kez bu toplantıda bazı tıp dalları belki de ilke kez bu kavramla yakınlaşma fırsatı bulacaklar. 19 farklı tıp disiplini kendi alanlarında Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesini tartışacaklar bu toplantıda. Bunun yanında genel oturumlarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçoğu kendi olanaklarını zorlayarak katılan değerli bilim insanları genç araştırmacılara ışık tutacaklar. Bu kongrede yine herkes bir şeyler öğrenecek birbirinden. Bu yıl ilk kez Dünya Yaşam Kalitesi topluluğunun derneği sayılabilecek “International Society of Quality of Life (ISOQOL)” ün değerli (yeni ve eski) başkanları bilim insanı kimlikleriyle toplantımıza katılacaklardır. Yine ülkemizin değerli bilim kuruluşu TUBITAK’ın da desteğini arkamızda hissetmek yolumuzda daha bir heyecanla ilerlememizi sağlıyor.

Çağdaş Türk tıbbının her alanda olduğu gibi Yaşam Kalitesi alanında da başarılı olacağına olan inancımızla, bu hayal ile birlikte yola çıktığımız değerli bilim insanı, derneğimiz kurucu başkanı sayın Prof. Dr. Hüray Fidaner (Hüray ablamız)’i bir kez daha özlemle anarken, kongremizin gerçek bir bilimsel ortamda ve içerikte sürdürülmesine katkısı olan tüm konuşmacı ve araştırmacıları, düzenleme kurulu üyesi, dal sorumlusu arkadaşlarımı ve değerli DALYATUR ailesini kutluyorum.

 

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Erhan Eser

SAYKAD Yönetim KuruluBaşkanı

 

KURULLAR

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Erhan ESER

 

KONGRE SEKRETERLERİ

 

Prof. Dr. Ömer AYDEMİR Yrd. Doç. Dr. Tümer PALA

 

DÜZENLEME KURULU

 

Uz. Dr. Beyhan Cengiz ÖZYURT Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN

Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN Prof. Dr. Rukiye PINAR

Doç. Dr. Caner FİDANER Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN

Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ Dr. Sultan ESER, PhD

Gül SAATLI, MPH Doç. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU

Hakan BAYDUR, MPH Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ

Doç. Dr. Hasan YÜKSEL Doç. Dr. Verda TOPRAK

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

 

METODOLOJİ: Prof. Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, Prof. Dr. Erhan Eser

Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan, Güldal Büyükdamlacı PhD, Doç. Dr. Tuncay Duruöz

ALERJİ: Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ

ANESTEZİ: Doç. Dr. Verda TOPRAK

ASTIM-KOAH: Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

DERMATOLOJİ: Doç. Dr. Aylin Türel Ermertcan, Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN

ENDOKRİNOLOJİ: Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN

ENF. HST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ: Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu

Doç. Dr. Özlem Tünger

FTR-ROMATOLOJİ: Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ

GASTROENTEROLOJİ: Doç. Dr. Ender Ellidokuz

GÖZ HASTALIKLARI: Doç. Dr Barış Toprak

HALK SAĞLIĞI: Prof. Dr. Erhan Eser, Doç. Dr. Caner FİDANER

İŞ SAĞLIĞI: Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral

JİNEKOLOJİ: Doç. Dr. Ümit Sungurtekin İnceboz

KARDİYOLOJİ: Prof. Dr. Filiz Özerkan, Doç. Dr. Cevat Şeküri

KRONİK HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ: Prof. Dr. Rukiye PINAR

NEFROLOJİ: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

NÖROLOJİ: Prof. Dr. Hatice Mavioğlu

ONKOLOJİ: Dr. Sultan Eser, PhD, Prof. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Tuncay Göksel

Doç. Dr. Ayşe Nur Demiral

PEDİATRİK ALERJİ: Doç. Dr. Hasan Yüksel

PLASTİK CERRAHİ: Doç. Dr. Levent Yoleri

PSİKİYATRİ: Doç. Dr. Yıldız Akvardar

PSİKOONKOLOJİ: Prof. Dr. Hayriye Elbi

SAĞLIK EKONOMİSİ: Dr. Fidan Doğan

ÜROLOJİ: Doç Dr. Talha Müezzinoğlu