Üroloji ve üroonkoloji ve SYK

Formu Dolduran:

Son Güncellenme tarihi:

BİLİM DALININ ADI:         Üroloji ve üroonkoloji ve SYK
Bilim Dalı Çalışma Grubu Listesi Yürütücü (Ünvanı adı, soyadı, iletişim bilgileri):

Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu

Celal Bayar Üniversitesi

e-posta: talha.muezzinoglu@bayar.edu.tr

Tel:

Çalışma Grubu etkinlikleri:  SAYKAD Kongreleri Dal Sempozyumları:

Diğer Etkinlikler:

Araştırma Projeleri  (Çalışma Grubu tarafından yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan):

Çalışma grubunun Yayınları (Çalışma Grubu adına yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan yayınlar- kitap, makale, bildiri ):

Diğer bilimsel derneklerle etkileşim-işbirliği:

Diğer Uzmanlık derneğinde çalışma grubu oluşturma ve yüklenilen görev:

Kongre / sempozyum düzenleme, oturum açma, oturuma katkı:

Bu daldaki Ulusal Yaşam Kalitesi Bibliografyası:  Yayınlanmış  Makaleler:

Yayın gösterim örneği:

Bildiriler:

DUYURULAR

 

Yeni Resim (2)

ÜROLOJİ-ÜROONKOLOJİ ALANINDA KULLANILAN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ

ÜROLOJİ-ÜROONKOLOJİ ALANINDA KULLANILAN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ 2011 – Ekim Adı Hastalık Soru sayısı Türkçe sürüm Geçerlilik ALT ÜRİNER SİSTEM BULGULARI Danish Prostatic Symptom Score (DAN-PSS-1) Erkek alt üriner sistem semptomlarıBPH 12+3 (seksüel) Seksüel kısmı VAR ? International Consultation on Incontinence Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-FLUTS) Kadın alt üriner sistem semptomlarıÜriner inkontinans ICIQ-FLUTS: 12 / …

Sayfaya bak »