Erişkin alerjide SYK

Formu Dolduran:

Son Güncellenme tarihi:

BİLİM DALININ ADI:         Erişkin alerjide SYK
Bilim Dalı Çalışma Grubu Listesi Yürütücü (Ünvanı adı, soyadı, iletişim bilgileri):

Prof. Dr. Cengiz Kırmaz

Celal Bayar Üniversitesi

e-posta: ckirmaz@yahoo.com

Tel:

Çalışma Grubu etkinlikleri:  SAYKAD Kongreleri Dal Sempozyumları:

Diğer Etkinlikler:

Araştırma Projeleri  (Çalışma Grubu tarafından yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan):

Çalışma grubunun Yayınları (Çalışma Grubu adına yürütülen veya çalışma grubu adına katkıda bulunulan yayınlar- kitap, makale, bildiri ):

Diğer bilimsel derneklerle etkileşim-işbirliği:

Diğer Uzmanlık derneğinde çalışma grubu oluşturma ve yüklenilen görev:

Kongre / sempozyum düzenleme, oturum açma, oturuma katkı:

Bu daldaki Ulusal Yaşam Kalitesi Bibliografyası:  Yayınlanmış  Makaleler:

Yayın gösterim örneği:

Bildiriler:

DUYURULAR