«

»

May 03

Psikometrik Analizler Kursu 13 Mayıs 2016

KURS

Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)

13 Mayıs 2016 Cuma Saat:09:00-17:00

Manisa

Düzenleyen kuruluşlar:

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği

 

Sabah Programı:

Saat: 09 00 – 12 00

Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması

Sunan:

Konular:

Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar Üniversitesi

 

*        Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

 

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)

Sunan:

Konular:

Yrd.Doç.Dr.Hakan Baydur, Celal Bayar Üni.

Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar Üni.

*        Güvenilirlik , Geçerlilik

*        En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)

 

Öğleden Sonra Programı:

Saat: 13 00 – 16 30

Geçerlilik Çözümlemelerinde Doğrulayıcı Yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)

Sunan:

Konular:

Yrd.Doç.Dr.Hakan Baydur, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Selin Erdil, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

*        SPSS uygulaması

*        AMOS, LİSREL tanıtımı

*        AMOS ve LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

 

Gereksinim duyulan araçlar:

Katılımcı sayısı – Yer ve zaman:

Dizüstü bilgisayar (katılımcılaınr kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)

SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım

LISREL 8.54 veya daha üst sürüm yazılım

AMOS 21 veya daha üst sürüm yazılım

En fazla 15 (Halk Sağlığı araştırma görevlileri)

Celal Bayar Üniversitesi

Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı AD. Seminer salonu

Manisa

13 Mayıs 2016 Cuma

Saat:09:00-17:00

Katılım ücretsizdir